Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelés

Neve: Tréning Centrum Magyarország Kft.

Címe: 1095 Budapest, Mester utca 26-28/A 5/4

Adatfeldolgozás helye: 1095 Budapest, Mester utca 26-28/A 5/4

E-mail címe: tcm@treningcentrum.hu

Telefonszáma: +36 30 300 0888

Adattovábbítás

Neve: Re-Ka-Tax Kft.

Tevékenységi kör: Könyvelés

Címe: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 11

Adatfeldolgozás helye: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 11

E-mail címe: retaxbt@gmail.com

Telefonszáma: +36 1 210 6833

Az adatkezelés jogalapja

  1. Szerződés teljesítése
  2. Jogi kötelezettség teljesítése
  3. Hozzájárulás alapján

Adatok tárolása

Kinyomtatott iratok az erre rendszeresített zárt iratszekrényben kerülnek elzárásra. Elektronikus iratok a megosztott hálózati tárolón vannak elhelyezve, melyhez csak jelszóval lehet hozzáférni.

Az adatkezelés időtartama

Cégünk az adatokat a vonatkozó hatályos törvény előírásainak megfelelő ideig tárolja.

Adatkezelési cél

Kezelt személyes adat Cél Adatkezelés időtartama
Név Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk
Születési név Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk
Anyja neve Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk
Születési hely Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk
Születési idő Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése, OSAP statisztika lejelentése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk
Nem Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése, OSAP statisztika lejelentése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk
TAJ szám Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk
Állampolgárság Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk
Lakcím Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése, OSAP statisztika lejelentése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk
Tartózkodási hely Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk
Telefonszám Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk
E-mail cím Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk
Legmagasabb iskolai végzettség Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése, OSAP statisztika lejelentése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk
Nyelvismeret Felnőttképzési törvény által előírt statisztikai táblázat vezetése Az adatokat idevonatkozó hatályos Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk

Hírlevél

Tréning Centrum Magyarország Kft. vállalja, hogy a honlapon keresztüli megkeresésnél, vagy a hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatokat bizalmasan, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Felhasználó kijelenti hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges személyes adatainak megadásával önkéntesen hozzájárul, hogy Adatkezelő az adatait kezelje, tárolja, felhasználja.

Felhasználó a hírlevélre való feliratkozással hozzájárul, hogy a Tréning Centrum Magyarország Kft. elektronikus hírlevelet küldjön Felhasználó részére.

Kapcsolattartás

Cégünket e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

Számlák

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek, amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.


Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba!

Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Név: Tréning Centrum Magyarország Kft.

Cím: 1095 Budapest, Mester utca 26-28/A 5/4

Tel.: +36 30 300 0888

E-mail: tcm@treningcentrum.hu

Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 1 391 1400

Honlapnaih.hu

BEZÁR

pageup