Információmenedzsment

Nincs még egy ilyen természetes, mindenütt, mindenkor jelen lévő, mindenki által végzett tevékenység, mint a kommunikáció. Ugyanakkor nincs még egy ilyen törékeny, az emberi tényezőnek kiszolgáltatott, anomáliákkal és csapdákkal teli, kiszámíthatatlan, tevékenység, mint a kommunikáció. E két, látszólag ellentmondásos kijelentés együtt adja a kommunikáció nagyszerűségét, kihívásait, rendkívüli szerepét és jelentőségét a XXI. században. Ehhez mérten szükséges újragondolni a szervezeti kommunikációs stratégiákat, átalakítani a csatornákat, bővíteni az információmenedzsment eszköztárát, egy információalapú társadalom információalapú szervezetében.

Kiknek ajánljuk?

Mindazon munkatársaknak és vezetőknek, akik hatékonyabban szeretnék

 • a céljaik eléréséhez szükséges információkat szervezeti szinten megszerezni,
 • a kapott információt feldolgozni,
 • a náluk keletkezett információkat az érintettekkel megosztani,
 • a szervezeti belső kommunikációs csatornákat működtetni,
 • a kommunikációs csapdákat elkerülni,
 • a kommunikáció és információ alapú konfliktusokat elkerülni vagy megoldani.

Eredmény

 • Növekszik a valódi informáltság állapota
 • Minőségivé válik a helyeztértékelés és helyzetelemzés, megalapozottabb lesz a többszempontú döntéselőkészítés és döntéshozatal
 • Megvalósul a transzparens folyamatok transzparens, információ alapú működtetése
 • Rövidül a tevékenységi idő, hiszen nem kell minden információt fáradtságos munkával összeszedni
 • Minden érintett számíthat arra, hogy időben, tényalapú, szükséges és elégséges minőségi információhoz jut – alapesetben kérés nélkül is
 • Csökken a pletykák, rémhírek, következtetések, feltételezések, félreértések és félreértelmezések, az egymás mellett való elbeszélések, meg nem értések, a hiányos vagy nem megfelelő minőségű információ miatti rossz döntések száma
 • A kérdezés nem az értetlenség jele, hanem a megértésre való törekvés erénye
 • Az egyirányú kommunikáció csak szükséges esetben kerül alkalmazásra
 • Valódi dialógusok, eredményes párbeszédek, vélemény-ütköztetések, konstruktív jelennek meg a szervezeti működésben
 • Erősödik az értő figyelem és a kérdező vezetés képessége

Tematika

 • Szervezeti kommunikáció típusai, jellemzői, csapdái, kritikus sikertényezői
 • Információ típusai, közvetítésük módja: mikor, mit, kinek, hogyan?
 • Kommunikációs mátrix létrehozása, működtetése az értékteremtés folyamatához és a szervezeti struktúrához rendelve
 • Horizontális és vertikális információ szerzés és feldolgozás módjai, mikor melyiket célszerű alkalmazni?
 • Információ dömping és információ hiány együttes jelenlétéből származó anomáliák feloldása
 • Eredményes kommunikáció stratégiája: felfelé, lefelé és oldalirányban
 • Felfelé való befolyásolás információval: milyen nyelven ért és beszél a menedzsment?
 • Minősített helyzetekben alkalmazott kommunikációs stratégiák:
 • Évindító/motiváló/jövőképet felvázoló/célokat meghatározó kommunikáció
 • Sikerek, eredmények kommunikálása
 • „Mérföldköves” kommunikáció: mikor, mit és hogyan?
 • Szervezeti változások kommunikálása
 • Váratlan helyzet kommunikációja
 • Jó hír és rossz hír bejelentése
 • Meeting kultúra kialakítása, eredményes munkamegbeszélések megvalósítása
 • E-mail kultúra átalakítása

AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS A SZERVEZET VÉRKERINGÉSE

A képzésünket minimum 5 fő esetén indítjuk! Maximális létszám: 10 fő.
A program időtartama naponta: 09.00-17.00
A részvételi díj tartalmazza a délelőtti és a délutáni bekészítés, valamint az ebéd költségét is.

Felmerült kérdéseivel, ajánlatkérésével kapcsolatban várom megkeresését!
Székely Tamás, tel.: +36 30 934 0702, e-mail: tcm@treningcentrum.hu

pageup