Konfliktuskezelés

Minden csapat életének természetes velejárója a kisebb- nagyobb viták, konfliktusok jelenléte., megszüntetésük lehetetlen és szükségtelen törekvés lenne, hiszen nélkülözhetetlen szerepet játszanak a fejlődésben, sikeres kezelésük előrevivő, elhanyagolásuk, illetve rossz kezelésük romboló hatású lehet.

Ha a vitákat asszertívan, a konfliktusokat pedig konstruktívan kezeljük, akkor a csapat és a konfliktusban résztvevő személyek megerősödve kerülnek ki ezekből a cseppet sem könnyű, érzelmileg terhelt helyzetekből (ami nem öl meg, az megerősít), javul a problémamegoldás minősége, új, előrevivő kérdések, kreatív megoldások születnek, megerősödik az együttműködés, erősödnek az emberi kapcsolatok.

A program célja

A résztvevőkben tudatosuljon a konfliktusok előrevivő szerepe, s ennek kiaknázásához megfelelő gyakorlati módszereket, technikákat sajátítanak el, ami lehetővé teszi, hogy alkalmazott stratégiáik igazodjanak a konfliktusok típusához, a kialakult helyzethez, az eérendő célhoz, és természetesen a helyzet szereplőihez.

A program főbb tartalmi elemei

  • Nem minden probléma konfliktus, de minden konfliktus probléma” alaptétel bizonyítása
  • Főbb konfliktus típusok azonosítása: ÉRTÉK, ÉRZELMI, és ÉRDEK konfliktusok sajátosságai
  • A legnehezebb dió: értékkonfliktusok megoldása „megszoksz vagy megszöksz”
  • Érzelmi konfliktusok (düh, bizalmatlanság, sértődés, visszautasítottság, csalódottság, félelem): irracionális konfliktusok kezelése a FELOLDÁS technikája: “érzelmekkel nem lehet, és ezért nem szabad vitatkozni”.
  • Érdekkonfliktusok kialakulása, tipikus esetek azonosítása
  • Önérvényesítés és/vagy empátia a konfliktuskezelésben
  • Versengő, elkerülő, alkalmazkodó, konstruktív és kompromisszumon alapuló kezelésim stratégiák, mikor melyik célszerű, és mikor melyiket nem érdemes alkalmazni
  • Érzelmek és tények kettéválasztása: HARVARD modell
  • Konfliktusok a csapatban: szőnyeg alá söprés, kizárás, elnyomás, beleegyezés, szövetség, kompromisszum, integráció
  • Saját konfliktuskezelési repertoár azonosítása, ÖNISMERETI adalék

A képzésünket minimum 5 fő esetén indítjuk! Maximális létszám: 10 fő.
A program időtartama naponta: 09.00-17.00
A részvételi díj tartalmazza a délelőtti és a délutáni bekészítés, valamint az ebéd költségét is.

Felmerült kérdéseivel, ajánlatkérésével kapcsolatban várom megkeresését!
Székely Tamás, tel.: +36 30 934 0702, e-mail: tcm@treningcentrum.hu

pageup